Wijziging in de basis zorgverzekering 2020

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen.

Het kabinet ging op Prinsjesdag uit van een stijging van de zorgpremie van iets meer dan €3 per maand. De gemiddelde maandpremie zou dan op ongeveer €118,50 uitkomen.

Voor 2020 zijn er grote verschillen in de premieontwikkelingen van de verschillende zorgverzekeraars zichtbaar. De één verhoogt de premies, de ander verlaagt ze.

Eigen risico

In 2019 bedraagt het verplichte eigen risico €385. In 2020 zal dat zo blijven. In het regeerakkoord 2017-2021 staat namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk blijft.

Zorgtoeslag

Voor 2020 stijgt de maximale zorgtoeslag met € 67 voor alleenstaanden en met € 95 voor meerpersoonshuishoudens. Deze stijging is dus hoger dan de stijging van de zorgpremie.

Lagere collectiviteitskorting

De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat van 10% naar 5% in 2020.
De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.

Geen eigen risico bij stoppen met roken

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgesteld dat zorgverzekeraars stoppen-met-rokenprogramma’s vanaf 2020 vrijstellen van het eigen risico bij gecontracteerde zorgaanbieders. Het gaat hierbij om gedragsmatige ondersteuning bij het stoppen met roken én medicatie bij het stoppen met roken, als die gecombineerd wordt met gedragsmatige begeleiding.

Wijzigingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Hieronder lees je de wijzigingen die tot nu toe bekend zijn.

Welke uitbreidingen zijn er voor de basisverzekering van 2020?

  • Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
  • Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
  • Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of als er nog geen besluit is genomen over opname in het GVS.
  • Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, wordt per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering. Het gaat om een proefbehandelstrategie, waarbij MS-patiënten met zeer ernstige loopbeperkingen het middel eerst 2 weken op proef krijgen. Als de behandeling aanslaat wordt deze voortgezet.
  • Vanaf 1 september 2019 is er vergoeding voor de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borstkanker.
  • Vanaf 1 oktober 2019 zit langdurige fysiotherapie of oefentherapie voor mensen met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis (SpA)voorwaardelijk in het basispakket. De vergoeding geldt alleen voor patiënten die deelnemen aan een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie. De behandelingen worden voor een periode van 4 jaar vergoed. In die tijd wordt het effect van de behandelingen op deze vormen van reuma onderzocht. Het Zorginstituut Nederland adviseert uiteindelijk of de behandelingen definitief in het basispakket komen.

Wat verdwijnt er uit de basisverzekering in 2020?

Er is op dit moment nog niets bekend over vergoedingen die per 2020 uit de basisverzekering verdwijnen.

Aanmelden collectieve zorgkorting
Terug naar overzicht