Verzuimverzekering

Werknemer(s) langdurig ziek? Een verzuimverzekering dekt deze risico’s af. Als werkgever of ondernemer loopt u namelijk het risico dat een medewerker arbeidsongeschikt wordt. Hoewel het werk stil ligt, betaalt u het loon door. In veel gevallen moet u tot maar liefst 2 jaar loon doorbetalen. Met een verzuimverzekering zijn deze kosten gedekt én uw bedrijfsvoering wordt zo min mogelijk verstoord.

Voordelen verzuimverzekering

  • Verzekeren vanaf €20,- per maand
  • Wij vergelijken alle verzekeraars voor u, tegen de beste premies
  • Salariskosten van zieke werknemer worden gedekt
  • Extra kosten voor re-integratie en preventie worden vergoedt
  • U kiest zelf de eigen risico’s die u wilt verzekeren
  • Snelle, gratis opzegservice

Beschrijving

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering, verzekert uw bedrijf voor de loondoorbetalingsverplichting van zieke medewerkers. U bent als werkgever namelijk wettelijk verplicht om zieke medewerkers gedurende twee jaar na ziekmelding een gedeelte van het salaris door te betalen. Hier komen de kosten voor re-integratie en begeleiding nog bovenop. Dit kan voor een zekere aanslag op uw onderneming zorgen en dat wilt u natuurlijk voorkomen. Met een verzuimverzekering bent u verzekerd tegen deze kosten. Daarnaast wordt uw bedrijfsvoering hierdoor zo min mogelijk verstoord.

Waarom een verzuimverzekering?

Wanneer een verzuimverzekering afsluiten? Werkgevers zijn wettelijk verplicht een zieke werknemer maximaal 2 jaar (gelijk aan 104 weken) door te betalen. Hierbij gaat het weliswaar om 70 procent van het totale loon, maar in sommige gevallen kan een hoger percentage door een verplichte CAO zijn bepaald. Uiteraard zal er door het wegvallen van een werknemer een vervanger moeten worden ingehuurd. Deze kosten komen er bovenop. Zowel u als uw zieke werknemer zijn gebaat bij een snelle terugkeer. Daarvoor moet u zich als werkgever ook inspannen voor een snelle re-integratie van de weggevallen werknemer.

  • Dek de financiële risico’s van ziekteverzuim
  • Voorkom dat ziekteverzuim de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt
  • Dekking tegen extra kosten voor re-integratie en preventie

Een verzuimverzekering vergoedt (een gedeelte van) het loon van de weggevallen werknemer. Hierdoor dekt u de financiële risico’s van deze loondoorbetalingsverplichting. Let op: ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf en werknemers.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Een verzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. Een ziekteverzuimverzekering wordt echter wel geadviseerd aan MKB’ers. Wanneer een werknemer in dienst bij een midden of klein bedrijf ziek wordt, heeft dit zware impact op de financiële gevolgen van de onderneming. Ook de ondersteuning tijdens ziekte door een verzekeraar of arbo dienst is in veel gevallen gewenst.

Dekking verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering heeft u de keuze het eerste jaar een dekkingspercentage van 70 procent of 100 procent te nemen. Er is een onderscheid te maken tussen het dekkingspercentage in het eerste ziektejaar en het dekkingspercentage in het tweede ziektejaar. In deze twee verzuimjaren wordt maximaal 170% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om werkgeverslasten mee te verzekeren. Hierin heeft u de keuze tussen 10 procent, 15 procent, 20 procent, 25 procent of 30 procent.

Voorbeelden van ziekteverzuim

Ziekteverzuim is het niet verschijnen van een medewerker op het werk vanwege ziekte. Dit begrip wordt vaak gebruikt met betrekking tot de mate waarin medewerkers binnen een bedrijf zich ziek melden, maar het begrip kan ook betrekking hebben op een individuele medewerker. Echter, volgens de wet mag elk bedrijf twee wachtdagen instellen om kortdurend ziekteverzuim te voorkomen. Deze dagen krijgt de zieke medewerker niet doorbetaald. Dit moet wel duidelijk in de cao of arbeidsovereenkomst staan. Daarnaast gelden de wachtdagen niet bij elke ziekmelding. Wanneer een medewerker ziek is geweest en binnen 4 weken weer ziek is gemeld, dan moet u het salaris vanaf de 1e ziektedag doorbetalen. Als werkgever wilt u zich meestal verzekeren voor langdurig ziekteverzuim. Enkele voorbeelden waardoor langdurig ziekteverzuim kan ontstaan zijn bijvoorbeeld doordat een medewerker met een burn-out of depressie thuis zit of doordat een medewerker door bijvoorbeeld een sportongeluk tijdelijk arbeidsongeschikt is geworden. Echter, er zijn natuurlijk tal van opties waardoor een medewerker gedurende langere tijd ziek kan zijn.

Go to Top